Privacy & Cookie Beleid

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van Heineken Nederland B.V., Heineken Groothandel B.V., Heineken Horeca Services B.V. en Brand Bierbrouwerij B.V. (verder: ‘HEINEKEN Nederland’). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland.

 

Onder HEINEKEN Nederland vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen:

 • Heineken®
 • Brand
 • Amstel
 • Affligem
 • Desperados
 • Wieckse
 • Apple Bandit
 • Jillz
 • Strongbow
 • Holland Heineken House

 

Voor zover HEINEKEN Nederland gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken of hier invloed op uit te oefenen, vallen ook de merken Sol, Bulmers, Blind Pig, Old Mout, Stassen, Lagunitas en Murphy’s onder dit Privacy & Cookie Statement.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT HEINEKEN NEDERLAND PERSOONSGEGEVENS?


HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens voor:
 

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via Consumer Contact & Care of Customer Care;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op HEINEKEN Nederland Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
  • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. HEINEKEN Nederland verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole;
  • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT HEINEKEN NEDERLAND?
 

HEINEKEN Nederland verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:
 

-      Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact & Care of Customer Care.
 

-      Consumenten of horecaondernemers (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een HEINEKEN Nederland webshop:

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.Kwaliteit en aansprakelijkheid
 

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan HEINEKEN Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

AAN WIE VERSTREKT HEINEKEN NEDERLAND PERSOONSGEGEVENS?
 

HEINEKEN Nederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Wet bescherming persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van HEINEKEN Nederland.

HOE LANG BEWAART HEINEKEN NEDERLAND PERSOONSGEGEVENS
 

HEINEKEN Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

WAT DOET HEINEKEN NEDERLAND MET COOKIES?
 

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?
 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

 

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan HEINEKEN Nederland en/of externe partijen. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).


Voor welke doeleinden plaatst HEINEKEN Nederland Cookies?
 

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
 

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.


Sommige Apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een App van HEINEKEN Nederland kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.
 

 • Analytische Cookies. HEINEKEN Nederland gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. HEINEKEN Nederland kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
 • Advertentie of tracking Cookies. HEINEKEN Nederland maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op HEINEKEN Nederland Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. HEINEKEN Nederland heeft daar geen invloed op.

 

Voor welke domeinen vraagt HEINEKEN Nederland toestemming voor cookies?
 

HEINEKEN Nederland vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder HEINEKEN Nederland.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelt HEINEKEN Nederland via Cookies?
 

HEINEKEN Nederland verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op HEINEKEN Nederland Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina's je bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

 

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?
 

Websites

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

 

Apps
 

Je kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kan je Apps zo instellen dat er geen gegevens met HEINEKEN Nederland worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet of onvolledig kunnen werken. Indien je besloten hebt Cookies te accepteren en je wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we je aan de Apps te verwijderen.

 

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.


HOE KUN JE CONTACT OPNEMEN MET HEINEKEN NEDERLAND? 
 

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Consumer Contact & Care van HEINEKEN Nederland.  

 

Telefonische klantenservice
 

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-0227789.

 

Online contactformulier
 

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
 

Post kan worden gericht aan:

Heineken Nederland B.V.

Antwoordnummer 19090

2300 VD Zoeterwoude

HOE KUN JE JE PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN? 
 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
 

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan HEINEKEN Nederland.  Dit kun je doen via het contactformulier Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen HEINEKEN Nederland om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

Verzet
 

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal HEINEKEN Nederland je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van Consumer Contact & Care. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

WANNEER IS DIT PRIVACY & COOKIE STATEMENT VOOR HET LAATST GEWIJZIGD? 
 

HEINEKEN Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. HEINEKEN Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-04-2017 (16:50)